Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

   >> Công văn số 79-CV/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.           Ngày 24/02/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã ban hành Công văn số 79- CV/ĐU về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ...

ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

       Theo Hán Việt từ điển xuất bản năm 1932 của nhà sử học Đào Duy Anh, “đạo” được hiểu “là đường đi, là đạo lý, là cái nghĩa lý đương nhiên, ai cũng nhận”; nghĩa đen theo chữ Hán là con đường, nghĩa bóng mang nghĩa là phương hướng, đường lối dẫn...

LÀ GỐC CỦA MỌI CÔNG VIỆC

               Ngày 19 tháng 5 năm nay, nước ta kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người làm rạng rỡ non sông, đất nước ta. Trong những di sản vô giá Người để lại cho chúng ta,...

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH – NỀN TẢNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VIỆT NAM NGÀY NAY

       Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Trong toàn bộ tư tưởng của Người toát lên một giá trị hạt nhân cốt lõi, xuyên suốt và trường tồn đó là đạo...

MUỐN NGƯỜI TA THEO MÌNH PHẢI LÀM GƯƠNG TRƯỚC

       Bác Hồ đã dạy “Muốn người ta theo mình phải làm gương trước”. Trong điều kiện một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội hiện nay, vai trò nêu gương của người đứng đầu càng trở nên...

BẮC GIANG: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN

       Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Thân Văn Khoa cho biết, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trong năm 2015 tỉnh tập trung thực hiện tốt chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm...

"CÂY SÁNG KIẾN" CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC GIANG

         Anh Lại Xuân Phượng (ảnh - SN 1971) hiện là Trưởng phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện - Công ty Điện lực Bắc Giang.        Năm 1992, anh công tác tại Phân xưởng thí nghiệm với nhiệm vụ đo lường, thí nghiệm các thiết bị điện. Môi trường...

BỘ SÁCH QUÝ VỀ HỒ CHÍ MINH PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRONG ĐỜI SÔNG

       Bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sỹ-văn nghệ sỹ với Hồ Chí Minh” đã phát huy giá trị nhiều mặt trong đời sống văn hóa văn nghệ Việt Nam; ca ngợi tình cảm cao đẹp, đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với con người, đặc biệt là với văn...

DÂN CHỦ TRONG CÁCH LẮNG NGHE CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

        Những ngày này, các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đang triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng...

KỸ SƯ "YÊU NƯỚC"

     Đó là kỹ sư Phạm Văn Tấn, sinh năm 1972 tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng. Tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I năm 1995, về công tác tại Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Nam Cầu Sơn (KTCTTL) từ đó cho đến nay. Với 11 năm tuổi đảng, 19...

Trang

Đăng kí nhận Gương điển hình tiên tiến