Chương trình công tác tháng 12 năm 2019

>> Chương trình số 70-CTr/ĐUK ngày 27/11/2019 của BTV Đảng uỷ Khối. Ngày 27/11/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 12 năm 2019; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi,...

Kế hoạch kết nạp lớp đảng viên 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2020

>> Kế hoạch số 84-KH/ĐUK ngày 19/11/2019 của BTV Đảng uỷ Khối Ngày 19/11/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch số 84-KH/ĐUK về việc kết nạp lớp đảng viên 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng...

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên năm 2019

Ngày 15/11/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã ban hành hướng dẫn số 25-HD/ĐUK về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên và Công văn số 875-CV/ĐUK ngày 15/11/2019. Ban Biên tập Website đăng nội dung công...

Công văn về việc báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

>> Công văn số 865-CV/ĐUK của BTV Đảng ủy Khối>> Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019>> Biểu tổng hợp số liệu công tác xây dựng Đảng năm 2019 Ngày 07/11/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban...

Công văn về việc đối khớp đảng viên năm 2019

>> Công văn số 143-CV/BTCĐUK>> Lịch đối khớp>> Mẫu 01 - Báo cáo thống kê đảng viên>> Mẫu 02 - Tăng giảm đảng viên>> Mẫu 03 - Danh sách đảng viên năm 2019 Ngày 01/11/2019, Ban Tổ chức Đảng ủy ban hành Công văn số 143-CV/...

Thông tin tổng hợp số tháng 11 năm 2019

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 11 năm 2019   Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 11 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

Công văn tham gia cuộc vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019

 >>Công văn số 852-CV/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh>>Kế hoạch số 04/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Ngày 16/10/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 852-CV/ĐUK về việc...

Triệu tập học viên lớp bối dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng tháng 10/2019

>>Công văn số 110-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên  >> Danh sách học viên   Ngày 09/10/2019 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối có Công văn số 110-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng tháng...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 10 năm 2019

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 10 năm 2019   Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 10 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

Công văn mời dự Hội nghị báo cáo viên tháng 10

>> Công văn số 109 mời dự Hội nghị báo cáo viên>> Mẫu báo cáo dư luận xã hội>> Chương trình Hội nghị

Trang

Đăng kí nhận Văn bản đảng ủy khối