Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2019

>>Hướng dẫn số 20-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 05/01/2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 20-HD/BTGĐU công tác tuyên truyền quý I năm 2019, Trang Website Đảng bộ Khối đăng tải nội dung...

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

>>Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 04/01/2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGĐU tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 01 năm 2019

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 01 năm 2019   Ban Biên tập Website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 01 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

Chương trình công tác tháng 01 năm 2019

>> Chương trình số 57-CTr/ĐUK ngày 26/12/2018 của BTV Đảng uỷ Khối. Ngày 26/12/2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 01 năm 2019; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi,...

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

>>> Công văn số 22 về báo cáo tổng kết công tác kiểm tra>>> Đề cương báo cáo tổng kết công tác kiểm tra>>> Biểu số liệu tổng hợp Ngày 04/12/2018, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã ban hành Công văn số 22-CV/UBKTĐUK về việc...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 11 năm 2018

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 11 năm 2018   Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 11 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018

>>> Chương trình số 55-CTr/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Ngày 21/11/2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 12 năm 2018; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các...

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018

Ngày 16/11/2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã ban hành hướng dẫn số 12-HD/ĐUK về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở và Công văn số 417-CV/ĐUK ngày 19/11/2018...

Công văn về việc báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

>>>Công văn số 606-CV/ĐU ngày 05/11/2018 của BTV Đảng ủy Khối>>>Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018>>>Biểu tổng hợp số liệu công tác xây dựng Đảng năm 2018 Ngày 05/11/2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối...

Báo cáo số liệu Đối khớp đảng viên năm 2018

>>>Công văn và các biểu mẫu Ngày 05/11/2018, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 91-CV/BTCĐUK về việc Đối khớp đảng viên năm 2018 cùng các biểu mẫu. Ban Biên tập Website của Đảng bộ Khối đăng tải nội dung công...

Trang

Đăng kí nhận Văn bản đảng ủy khối