Công văn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

>>> Công văn số 712 và các biểu mẫu báo cáo Ngày 29/03/2019 Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối ban hành Công văn số 712-CV/ĐUK về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Biên tập trang Website đăng tải nội...

Công văn triệu tập học viên lớp LLCT dành cho đảng viên mới

>>> Công văn số 94 triệu tập học viên>>> Danh sách học viênNgày 29/03/2019 Ban Tuyên giáo Đảng uỷ ban hành Công văn số số 94-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Ban...

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng

>> Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ chính trịNgày 10/01/2019 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lạnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Trang...

Công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

>> Công văn số 701-CV/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnhNgày 18/3/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 701-CV/ĐUK về việc tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Trang...

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo về Quy chế dân chủ ở cơ sở

>>> Chương trình số 61-CTr/BCĐ của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC>>> Kế hoạch số 71-KH/BCĐ của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Ngày 28/02/2019, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Chương trình...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 03 năm 2019

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 03 năm 2019  Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 03 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2019

>> Chương trình số 60 -CTr/ĐUK ngày 22/02/2019 của BTV ĐUK. Ngày 22/02/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 03 năm 2019; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ...

Tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt chi bộ tháng 02/2019

>> Thành tựu nổi bật về KT - XH, XDĐ, chính quyền tỉnh Bắc Giang năm 2018  Ban Biên tập website đăng tải nội dung tài liệu “Tuyên truyền thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền tỉnh Bắc Giang năm 2018 để các chi, đảng...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 02 năm 2019

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 02 năm 2019  Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 02 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

Chương trình công tác tháng 02 năm 2019

>> Chương trình số 59-CTr/ĐUK ngày 25/01/2019 của BTV Đảng uỷ Khối.Ngày 25/01/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 02/2019; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng...

Trang

Đăng kí nhận Văn bản đảng ủy khối