Đảng ủy Khối chỉ đạo hoạt động văn hóa văn nghệ Xuân Canh Tý 2020

>> Công văn số 900-CV/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối. Ngày 21/01/2020, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 900-CV/ĐUK về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa văn nghệ Xuân Canh Tý 2020; Trang Website của Đảng bộ Khối đăng...

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2020

>>Hướng dẫn số 24-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 14/01/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 24-HD/BTGĐU công tác tuyên truyền quý I năm 2020, Trang Website Đảng bộ Khối đăng tải nội dung...

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

>> Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Ngày 15/12/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng dịp kỷ niệm 90 năm...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 12 năm 2019

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 12 năm 2019   Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 12/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

Công văn về việc tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng năm 2020

>> Công văn số 115-CV/BTGĐUK ngày 27/12/2019 của BTG Đảng ủy Khối Ngày 27/12/2019, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 115-CV/BTGĐUK về việc tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng năm 2020;...

Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2020

>> Công văn số 45/CV-CCB ngày 26/12/2019 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh >> Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư  Để thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời giúp cán bộ, hội viên CCB trong Khối nâng...

Công văn về việc vận động, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

>>Công văn số 900-CV/ĐUK ngày 26/12/2019 của BTV Đảng ủy Khối>>Mấu đăng ký tặng quà Tết năm 2020 cho người nghèo Ngày 26/12/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 900-CV/ĐUK về việc vận động tặng quà...

Chương trình công tác tháng 01/2020

>> Chương trình số 71-CTr/ĐUK, ngày 23/12/2019 của BTV Đảng uỷ Khối. Ngày 23/12/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 01 năm 2020; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi...

Công văn triệu tập Hội nghị trực tuyến

>> Công văn số 891-CV/ĐUK ngày 13/12/2019 của BTVĐUK. Ngày 13/12/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh có công văn “V/v Triệu tập đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập làm theo tư tưởng đạo đưc, phong cách Hồ...

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

>> Kế hoạch số 85-KH/ĐUK, ngày 29/11/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh>> Thể lệ cuộc thi số 01-TL/BTC, ngày 08/11/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh Ban Biên tập trang Website đăng tải  nội dung Kế hoạch số 85-KH/ĐUK ngày 29/11...

Trang

Đăng kí nhận Văn bản đảng ủy khối