CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03 -CT/TW VÀ 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25 -NQ/TW

        >> Công văn số 490 -CV/ĐU ngày 12/5/2014 của BTV Đảng uỷ       Ngày 12/5/2014 Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có Công văn số 490 -CV/ĐU về việc mời dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính...

Hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung trọng tâm năm 2020

>>Hướng dẫn số 25-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 03/02/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BTGĐUK tuyên truyền một số nội dung trọng tâm năm 2020, Trang Website Đảng bộ Khối đăng...

Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai các Hội cơ sở rà soát, lập danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh việt Nam năm 2020

>> Công văn số 47/CV-CCB ngày 14/02/2020 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh >> Mẫu gửi kèm Công văn số 47/CV-CCB ngày 14/02/2020 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh  Thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-CCB ngày 13/02/2020 của Hội CCB tỉnh Bắc...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 2 năm 2020

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 2 năm 2020   Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 2 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

Công văn về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 904-CV/ĐUK ngày 04/02/2020 của BTV Đảng uỷ Khối Ngày 04/02/2020, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 904-CV/ĐUK về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Ban...

Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện các nội dung phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra

>> Công văn số 46/CV-CCB ngày 05/02/2020 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh  Góp phần cùng cộng đồng chung tay phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona, đồng thời giúp cán bộ, hội viên CCB trong Khối nhận thức đúng về tác hại,...

Công văn tuyên truyền, phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra

>>Công văn số 116-CV/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối>> Tờ rơi tuyên truyền Ngày 03/02/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 116-CV/BTGĐUK về tuyên truyền, phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp...

Đảng ủy Khối chỉ đạo hoạt động văn hóa văn nghệ Xuân Canh Tý 2020

>> Công văn số 900-CV/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối. Ngày 21/01/2020, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 900-CV/ĐUK về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa văn nghệ Xuân Canh Tý 2020; Trang Website của Đảng bộ Khối đăng...

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2020

>>Hướng dẫn số 24-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 14/01/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 24-HD/BTGĐU công tác tuyên truyền quý I năm 2020, Trang Website Đảng bộ Khối đăng tải nội dung...

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

>> Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Ngày 15/12/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng dịp kỷ niệm 90 năm...

Trang

Đăng kí nhận Văn bản đảng ủy khối