CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03 -CT/TW VÀ 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25 -NQ/TW

        >> Công văn số 490 -CV/ĐU ngày 12/5/2014 của BTV Đảng uỷ       Ngày 12/5/2014 Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có Công văn số 490 -CV/ĐU về việc mời dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính...

Báo cáo Công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

>>>Công văn số 741-CV/ĐUK ngày 08/5/2019 của BTV Đảng ủy Khối>>>Đề cương báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 Ngày 08/5/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 741-CV/ĐUK về...

Chương trình công tác tháng 5 năm 2019

>> Chương trình số 63 -CTr/ĐUK ngày 26/4/2019 của BTV ĐUK. Ngày 26/4/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 5 năm 2019; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ...

Công văn triệu tập học viên lớp LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng

>>> Công văn số 96 triệu tập học viên>>> Danh sách học viênNgày 25/04/2019 Ban Tuyên giáo Đảng uỷ ban hành Công văn số số 96-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 04/2019

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 04/2019   Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 04 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên...

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019

>> Kế hoạch số 66-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy>> Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng)   Ngày 19/03/2019 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy có Kế hoạch số 66-KH/BTGTU về hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây...

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2019

>> Chương trình số 62 -CTr/ĐUK ngày 27/3/2019 của BTV Đảng uỷ Khối. Ngày 27/3/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 4 năm 2019; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi,...

Công văn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

>>> Công văn số 712 và các biểu mẫu báo cáo Ngày 29/03/2019 Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối ban hành Công văn số 712-CV/ĐUK về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Biên tập trang Website đăng tải nội...

Công văn triệu tập học viên lớp LLCT dành cho đảng viên mới

>>> Công văn số 94 triệu tập học viên>>> Danh sách học viênNgày 29/03/2019 Ban Tuyên giáo Đảng uỷ ban hành Công văn số số 94-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Ban...

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng

>> Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ chính trịNgày 10/01/2019 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lạnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Trang...

Trang

Đăng kí nhận Văn bản đảng ủy khối