CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03 -CT/TW VÀ 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25 -NQ/TW

        >> Công văn số 490 -CV/ĐU ngày 12/5/2014 của BTV Đảng uỷ       Ngày 12/5/2014 Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có Công văn số 490 -CV/ĐU về việc mời dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 6 năm 2020

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 6 năm 2020   Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 6 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai các Hội cơ sở thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 >> Kế hoạch số 10/KH-CCB ngày 18/5/2020 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh >> Mẫu bản cam kếtThực hiện Kế hoạch số 110/KH-CCB ngày 04/5/2020 của Hội CCB tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về...

Triệu tập học viên lớp bối dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới 5/2020

>> Công văn số 118-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên  >> Danh sách học viên   Ngày 05/5/2020 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối có Công văn số 118-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới. Ban Biên tập...

Về việc tiếp tục tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

>> Công văn số 949-CV/ĐUK ngày 28/4/2020 của BTV Đảng ủy Khối. Ngày 28/4/2020, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 949-CV/ĐUK về việc tiếp tục tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Biên...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 5 năm 2020

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 5 năm 2020 Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 5 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam

>>Đề cương tuyên truyền Thực hiện Công văn số 1478-CV/BTGTU ngày 16/4/2020 về Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam. Trang website Đảng bộ Khối đăng tải nội đề cương tuyên truyền đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở...

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

>>Hướng dẫn số 27-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Ngày 20/4/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTGĐUK tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

>>Đề cương tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 97-HD/BTGTU ngày 14/4/2020 về Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Trang website Đảng bộ Khối đăng tải nội đề cương tuyên...

Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

>>Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ngày 31/03/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị hỏa tốc số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo nội dung chỉ thị, để đảm bảo an toàn cho người dân, ...

Trang

Đăng kí nhận Văn bản đảng ủy khối