CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03 -CT/TW VÀ 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25 -NQ/TW

        >> Công văn số 490 -CV/ĐU ngày 12/5/2014 của BTV Đảng uỷ       Ngày 12/5/2014 Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có Công văn số 490 -CV/ĐU về việc mời dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 7 năm 2019

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 7 năm 2019   Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 7 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

Chương trình công tác tháng 7/2019

>> Chương trình số 65-CTr/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối. Ngày 26/6/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 7 năm 2019; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ sở biết...

Báo cáo số liệu tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

>>Công văn về báo cáo số liệu tổng kết công tác XDĐ và thi hành Điều lệ Đảng>>Mẫu cơ sở tham gia sửa Điều lệ Đảng>>Biểu số liệu Ngày 12/6/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 772-CV/ĐUK về việc...

Chương trình công tác tháng 5 năm 2019

>> Chương trình số 64 -CTr/ĐUK ngày 27/5/2019 của BTV Đảng uỷ Khối. Ngày 27/5/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 6 năm 2019; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi,...

Sơ kết Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Hội nông dân tỉnh

Ngày 22/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp năm 2018, triển khai kế hoạch phối hợp năm 2019 - 2020. Các đồng chí Nguyễn Xuân Vượng, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Bùi Thế Chung, Chủ...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 6 năm 2019

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 6 năm 2019  Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 6 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

Công văn Đối khớp danh sách đảng viên 06 tháng đầu năm 2019

>> Công văn số 113-CV/BTCĐUK>> Mẫu số 01 - Báo cáo thống kê đảng viên>> Mẫu số 02 - Danh sách đảng viên       Ngày 28/5/2019, Ban Tổ chức Đảng ủy ban hành Công văn số 113-CV/BTCĐU về việc báo cáo số liệu đảng viên 06 tháng đầu năm...

Báo cáo Công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

>>>Công văn số 741-CV/ĐUK ngày 08/5/2019 của BTV Đảng ủy Khối>>>Đề cương báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 Ngày 08/5/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 741-CV/ĐUK về...

Chương trình công tác tháng 5 năm 2019

>> Chương trình số 63 -CTr/ĐUK ngày 26/4/2019 của BTV ĐUK. Ngày 26/4/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 5 năm 2019; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ...

Trang

Đăng kí nhận Văn bản đảng ủy khối