CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03 -CT/TW VÀ 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25 -NQ/TW

        >> Công văn số 490 -CV/ĐU ngày 12/5/2014 của BTV Đảng uỷ       Ngày 12/5/2014 Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có Công văn số 490 -CV/ĐU về việc mời dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính...

V/v tham gia Cuộc thi “Hải Phòng - tiếng hát Doanh nhân 2019”

>> Thể lệ Cuộc thi "Hải Phòng - tiếng hát doanh nhân 2019" >> Mẫu đăng ký dự thi   Thực hiện thư mời tham gia Cuộc thi “Hải Phòng - tiếng hát Doanh nhân năm 2019”. Hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/102019...

Triệu tập học viên lớp bối dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới 9/2019

>> Công văn số 107-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên  >> Danh sách học viên   Ngày 05/9/2019 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối có Công văn số 107-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới. Ban Biên tập...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 9 năm 2019

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 9 năm 2019   Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

Chương trình công tác tháng 9 năm 2019

Chương trình số 67-CTr/ĐUK ngày 28/8/2019 của BTV ĐUK. Ngày 28/8/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 9 năm 2019; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ sở biết,...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 8 năm 2019

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 8 năm 2019  Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 8 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 7 năm 2019

>> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 7 năm 2019   Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 7 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...

Chương trình công tác tháng 7/2019

>> Chương trình số 65-CTr/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối. Ngày 26/6/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 7 năm 2019; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ sở biết...

Báo cáo số liệu tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

>>Công văn về báo cáo số liệu tổng kết công tác XDĐ và thi hành Điều lệ Đảng>>Mẫu cơ sở tham gia sửa Điều lệ Đảng>>Biểu số liệu Ngày 12/6/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 772-CV/ĐUK về việc...

Chương trình công tác tháng 5 năm 2019

>> Chương trình số 64 -CTr/ĐUK ngày 27/5/2019 của BTV Đảng uỷ Khối. Ngày 27/5/2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 6 năm 2019; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi,...

Trang

Đăng kí nhận Văn bản đảng ủy khối