CƠ SỞ ĐẢNG DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG

        */ 1. Bưu điện tỉnh Bắc Giang          - Trụ sở: Số 151, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang          - Điện thoại: (0240) 3.844.073          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc: Trần Quý Thanh          - Ngành nghề kinh doanh: thiết lập, quản...

Đăng kí nhận Tổ chức cơ sở đảng