Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh

(TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ then chốt có vị trí đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào...

Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác

(TG) - Để xây dựng Đảng, theo Hồ Chí Minh, cũng như mọi công việc khác, “thực hành dân chủ rộng rãi” là phương thuốc để phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh và loại trừ những kẻ thoái hóa, biến chất...

Cán bộ trước hết "phải làm mực thước cho người ta bắt chước"

(TG)- Cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng phải nêu gương về đạo đức cách mạng, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh...

Hội nghị thông tin chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và những thành tựu nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Sáng 21/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và những thành tựu nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những hoạt động...

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(TG)-Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương. I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI, NỘI DUNG, GIÁ TRỊ CỦA DI CHÚC1. Hoàn cảnh ra đời-Năm 1965...

Xây dựng Đảng về đạo đức là nhiệm vụ cấp thiết trong bối cảnh hiện nay

Hiện nay, tình trạng tham những, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.   Để đưa đất...

Báo công dâng bác

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu trích bài viết của đồng chí Nguyễn Xuân Vượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tại Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến nhân dịp ngày sinh của Người...

Đoàn kết trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập rèn luyện Đảng ta; lãnh tụ thiên tài của dân tộc; danh nhân văn hoá thế giới. Cả cuộc đời Người đã chăm lo cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam, chăm lo cho hạnh phúc của tất cả mọi người.Người đã quên mình mà...

Truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn nhấn mạnh đến vai trò của nhân dân, coi nhân dân là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh của “Bộ đội Cụ Hồ”. Người khẳng định: “Không có dân thì không có bộ đội”, “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”. Người...

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Hơn 3 nghìn việc làm tốt được đăng ký thực hiện

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐU, ngày 30/01/2018 của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Các cơ sở đảng trong toàn đảng bộ Khối đã triển khai tới cán bộ, đảng viên đăng ký...

Trang

Đăng kí nhận Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh