Thông báo về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng: 11:31, 25/06/2020

>> Thông báo số 63-TB/ĐUK  

Thực hiện Công văn số 2532-CV/TU ngày 17/6/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc Thông báo dự kiến thời gian tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện; Ban Thường vụ Đảng ủy có Thông báo số 63-TB/ĐUK về thời gian, đại điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Biên tập website đăng tải nội dung Thông báo để các chi, đảng bộ cơ sở biết, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Ban Biên tập

Các tin khác