35/65 chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức xong đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày đăng: 07:35, 09/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; kế hoạch số 73-KH/TU của Tỉnh ủy Bắc Giang về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/ĐU, đồng thời triển khai tới các chi, đảng bộ cơ sở. 

Đ/c Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng BCH đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Giang.

Đến 6/6, đã có 35/65 (bằng 53,8%) chi, đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội, trước khi xây dựng phương án nhân sự các chi, đảng bộ đã thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, vì vậy kết quả bầu cử đảm bảo dân chủ, tập trung cao, thể hiện sự tin tưởng và đoàn kết thống nhất trong Đảng. Các chi, đảng bộ đã bầu đủ số lượng ban chấp hành và các chức danh chủ chốt đảm bảo đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.
Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc việc xây dựng báo cáo chính trị của chi, đảng bộ; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; công tác tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, cắt giảm các nội dung không thực sự cần thiết như văn nghệ, ăn uống… 
Theo lịch đăng ký tổ chức đại hội, từ nay đến hết tháng 6 các cơ sở đảng sẽ tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch đề ra./.

                                                          Nguyễn Thị Hạnh

Các tin khác