Bắc Giang: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh KT-XH

Ngày đăng: 11:08, 01/06/2020

(BGĐT)-Ngày 29/5, BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ 18. Các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực Bắc Giang; Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Dự thảo Báo cáo chính trị xây dựng công phu
Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị lần này là đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị lần 3 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh triển khai các bước trong quy trình xây dựng văn kiện Đại hội. Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu, nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng các ý kiến tham gia góp ý của tập thể, cá nhân, đến nay Tiểu ban đã bổ sung, hoàn thiện các nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị lần 3, bảo đảm toàn diện, chặt chẽ và chính xác hơn. 
Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 3 để các đại biểu tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 
Theo đó, Dự thảo có 33 trang, gồm hai phần. Phần thứ nhất, đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII với 4 nội dung chính: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trên các lĩnh vực; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đánh giá chung; bài học kinh nghiệm. 
Phần thứ hai về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, có 4 nội dung: Định hướng phát triển (6 định hướng); Mục tiêu gồm mục tiêu tổng quát và hệ thống 11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Về nhiệm vụ, giải pháp, Dự thảo đưa ra 5 nhóm trên các lĩnh vực. 
Với nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung cao trong nhiệm kỳ tới, trên cơ sở đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng, Dự thảo xác định 3 nhiệm vụ nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng; khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh gồm: 
Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị đi trước một bước.
Thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục; về ban hành cơ chế, chính sách; xây dựng tổ chức bộ máy hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giáo dục, rà soát, sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có đủ năng lực và uy tín.

Đồng chí Lại Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tình hình KT-XH giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025.

Cũng tại đây, đồng chí Lại Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tình hình KT-XH 5 năm (2016-2020); Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Kế hoạch phát triển KT-XH xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025.
Nhiều ý kiến đóng góp hoàn thiện văn kiện

Đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghiên cứu, tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong Dự thảo Báo cáo chính trị và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.
Bên cạnh việc cơ bản thống nhất với bố cục, kết cấu, nội dung, phương châm chỉ đạo của Đảng bộ trong tình hình mới được đề cập trong Dự thảo Báo cáo chính trị, nhiều đại biểu thẳng thắn góp ý vào những nội dung cụ thể. 

Đồng chí Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khu vực Bắc Giang đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị. 

Đồng chí Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khu vực Bắc Giang đề xuất Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu biên tập phần định hướng phát triển để toát lên được tính toàn diện, vững chắc. Xem xét đưa các vấn đề về môi trường và đời sống nhân dân vào trong các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới.
Về các chỉ tiêu cụ thể của giai đoạn tới, đồng chí Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đề nghị song song với chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới và văn minh đô thị cần bổ sung chỉ tiêu đô thị hóa, vì đây là chỉ tiêu quan trọng được nêu trong các quy hoạch, chiến lược của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt.
Đối với dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm tới, đại biểu quan tâm nhiều về các mục tiêu, chính sách hỗ trợ. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn kiến nghị đưa vào kế hoạch xây dựng tuyến giao thông kết nối huyện Lục Nam – Lục Ngạn song song với Quốc lộ 31 nhằm góp phần quan trọng phát triển KT-XH, nhất là du lịch; triển khai sớm dự án đường vành đai 5.
Đồng chí Mai Sơn, Bí thư Thành ủy Bắc Giang đề xuất một số vấn đề về phát triển đô thị theo hướng xanh và thông minh; điều chỉnh chỉ tiêu TP Bắc Giang hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 1, thay vì đạt tiêu chí đô thị loại 1 như dự thảo kế hoạch nêu.

Đồng chí Tạ Huy Cần, Bí thư Huyện ủy Lạng Giang tham gia thảo luận.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề cập đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, kiến thức luật pháp và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ…
Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải ghi nhận những ý kiến đóng góp tích cực, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí đề nghị thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh tổng hợp, làm cơ sở để nghiên cứu, chọn lọc, từ đó bổ sung hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện khác trình tại Đại hội. 
Đồng chí lưu ý, trong quá trình tiếp thu, chỉnh sửa cần rà soát kỹ lưỡng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, số liệu, bảo đảm có sự đồng bộ, thống nhất giữa Báo cáo chính trị và Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025. 
Đối với các bản dự thảo, nhất là kế hoạch phát triển KT-XH cần tập trung nghiên cứu đưa vào các chỉ tiêu nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh KT-XH, thể hiện rõ được mục tiêu phấn đấu của tỉnh Bắc Giang. 
Trong đó cân nhắc về chỉ tiêu môi trường, độ che phủ rừng; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Nhấn mạnh chỉ tiêu phát triển đô thị, xây dựng, phát triển vùng cây ăn quả tập trung… Cùng với các chỉ tiêu đặt ra, phải xác định được các giải pháp cụ thể và những chính sách hỗ trợ để tập trung thực hiện.
Đồng chí Bùi Văn Hải cũng đề nghị, sau hội nghị, BCH Đảng bộ ủy quyền cho BTV biên tập, hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị thành tài liệu chính thức của BCH để BTV cấp ủy địa phương tham gia thảo luận. Đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong nhân dân.

Theo http://baobacgiang.com.vn

Các tin khác