BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh kết nạp 30 quần chúng ưu tú vào Đảng

Ngày đăng: 14:01, 29/05/2020

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp kết nạp 30 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, 17 đồng chí làm việc trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, 01 đồng chí làm việc trong doanh nghiệp FDI; 24 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng; đảng viên nữ 09 đồng chí; đoàn viên thanh niên 15 đồng chí, 01 đảng viên người dân tộc thiểu số.

Đ/c Nguyễn Thế Hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh tặng hoa chúc mừng đảng viên mới kết nạp

Việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị, điều kiện kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng được thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định của Điều lệ Đảng.
Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và chào mừng đại hội Đảng các cấp, qua đó phát hiện các điển hình tiên tiến, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.                                               
                                                             Nguyễn Thị Hạnh

 

Các tin khác