Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai các Hội cơ sở thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày đăng: 08:47, 19/05/2020

 >> Kế hoạch số 10/KH-CCB ngày 18/5/2020 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh
 >> Mẫu bản cam kết
Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-CCB ngày 04/5/2020 của Hội CCB tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường”, Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-CCB ngày 18/5/2020 để triển khai thực hiện, kèm mẫu cam kết. Ban Biên tập Trang Website đăng tải nội dung để các Hội CCB cơ sở thực hiện.

Ban Biên tập
 

 

Các tin khác