Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19

Ngày đăng: 18:01, 01/04/2020

Tổng kết sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã đi vào một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đồng thời đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh chung tay chống đại dịch

Những thành tựu trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Những thành quả đạt được cùng những bài học kinh nghiệm quý báu là tiền đề quan trọng về lý luận và thực tiễn để chúng ta vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục kiên trì, vững bước đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Hiện nay, đại dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia. Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn nữa. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội… Những kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống đại dịch rất đáng khích lệ, đã thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc chiến đấu chống đại dịch, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. 
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng và Nhà nước biểu dương sự vào cuộc đồng bộ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc chống đại dịch. Đồng chí đã gửi lời cảm ơn đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã tin tưởng, ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Hiện nay, chúng ta đang ở vào thời điểm vàng để chống nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; không quá hốt hoảng nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng; phải nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây nhiễm. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần bám sát sự chỉ đạo, chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện các công việc phòng, chống dịch; ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức cho công việc hệ trọng này.
Theo văn bản số 1309/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về “Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 theo các nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất. Đây là yêu cầu cao hơn để ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên, yêu cầu "cách ly xã hội" không phải là phong tỏa đất nước, cũng chưa phải là lệnh cấm hoàn toàn người dân ra đường mà chỉ đưa ra biện pháp mạnh để hạn chế tiếp xúc đông người, tránh lây nhiễm, hạn chế đi lại. 
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tập trung cao độ hơn trong chỉ đạo, điều hành, không được chủ quan, “chống dịch như chống giặc”. Việt Nam có 12 ngày đêm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972, giờ đây chúng ta có 15 ngày hoặc hơn thế nữa để chiến thắng dịch bệnh, không để bùng nổ ở Việt Nam nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân. “Đây là trách nhiệm nặng nề, vinh dự của tất cả hệ thống của chúng ta”.
Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhắc lại câu “hiểu ta, hiểu địch, trăm trận trăm thắng”. Thủ tướng cho rằng, trận đầu chúng ta đã thắng nhờ nhận diện dịch như giặc và chủ động tấn công giặc, lần này, dịch đến từ nhiều nguồn, mức độ phức tạp hơn, đến từ nhiều hướng và vì vậy, cần triển khai cùng lúc nhiều mặt trận. Điều hệ trọng lúc này là trên dưới đồng lòng, anh em đoàn kết, tất cả cùng hiệp đồng tác chiến, phản ứng nhanh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa với từng tình huống xảy ra trên từng địa bàn thành phố. Có như vậy, chúng ta có niềm tin chiến thắng đại dịch COVID-19 ở các thành phố lớn của Việt Nam và thành công của các thành phố lớn chính là thành công cho cả nước.
Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chung tay, đồng lòng cùng chống dịch, thực sự là chiến sỹ tiên phong trong trận chiến mới. 

Trần Ngọc Minh

Các tin khác