Phát biểu của đồng chí Lê Thị Thu Hồng- Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới”

Ngày đăng: 15:56, 13/11/2019

Sáng ngày 11/11/2019, tại Trường THPT Tân Yên số 2 (huyện Tân Yên, Bắc Giang); Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tổ chức lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới”. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng- Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu tại Lễ phát động, Trang Thông tin điện Tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu Bài phát biểu.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại Lễ phát động

Thưa các vị đại biểu, khách quý; các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh thân mến!
Hôm nay, tại vùng đất Cầu Vồng có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng- nơi được chọn là địa điểm tổ chức Đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh; Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới”. Tới dự Lễ phát động, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi thân ái gửi tới các vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh Trường THPT Tân Yên số 2 lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí; các thầy giáo, cô giáo, các cháu học sinh thân mến!
Ngày 28/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 81- KH/TU về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm ngày thành nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Giang và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Đại biểu dự Lễ phát động

Việc triển khai, tổ chức tốt Cuộc thi sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; khẳng định vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam- nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; thể hiện tình cảm tôn kính với Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng đổi mới... đối với đảng viên, cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên. Cuộc thi cũng là đợt sinh hoạt chính trị, là diễn đàn rộng rãi để tập hợp và phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ xã hội thông qua đề xuất các “ý tưởng mới” bổ sung vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, qua đó thể hiện sinh động, thiết thực mối quan hệ biện chứng ý Đảng - lòng dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và của Đảng bộ tỉnh, tạo sự đột phá để xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển giầu đẹp.
Thưa các đồng chí; các thầy giáo, cô giáo, các cháu học sinh thân mến!
Quê hương, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ thuận lợi để phát triển và hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc tế. Song bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch điên cuồng chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Chúng xuyên tạc nền tảng tư tưởng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc con đường đi lên CNXH, đòi đa nguyên, đa đảng; bôi nhọ, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh; xuyên tạc, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; xuyên tạc, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của nước ta; chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân... Bên cạnh đó, việc một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ cấp cao của Đảng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng đã có tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, gây hoang mang, dao động, dẫn đến suy giảm niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; làm xuất hiện những quan điểm, nhìn nhận, đánh giá trái chiều, không đồng thuận. Cản trở việc thực hiện các chủ trương của Đảng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Văn nghệ chào mừng

Hơn lúc nào hết, việc tìm hiểu, học tập để nâng cao kiến thức, nắm vững lịch sử dân tộc, Lịch sử Đảng, truyền thống quê hương là công việc cần thiết để giáo dục lý tưởng, nâng cao nhận thức, đạo đức cách mạng cho đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ- một lực lượng đông đảo, chiếm trên 1/3 dân số và trên 1/2 lực lượng lao động xã hội; lực lượng giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”.
Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh tổ chức triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; chú trọng gắn nội dung Cuộc thi với đề xuất “ý tưởng mới” trong các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tuyên truyền vận động quần chúng ở địa phương, đơn vị mình; đồng thời có cơ chế động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân điển hình, tạo được sự lan tỏa trong xã hội và cộng đồng một cách phù hợp, kịp thời.
Cũng tại Lễ phát động hôm nay, tôi mong muốn các đồng chí đảng viên cao tuổi, các thầy giáo, cô giáo trở thành lực lượng tiên phong tham gia Cuộc thi với tinh thần, nhiệt huyết cao nhất. Mong muốn trên 1.600 cháu học sinh có mặt tại đây sẽ là những “viên gạch hồng” thắp lên tình yêu quê hương, đất nước, tích cực tham gia Cuộc thi, tạo động lực để lan tỏa, cổ vũ thế hệ trẻ toàn tỉnh tham gia Cuộc thi với tình cảm và trách nhiệm cao nhất đối với Tổ quốc, với Đảng, Bác Hồ và quê hương Bắc Giang.
Để Cuộc thi được triển khai đạt kết quả tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong và ngoài tỉnh, tôi đề nghị: (1) Các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, MTTQ và đoàn thể tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền và phát động hưởng ứng Cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị và ngành mình. (2) Các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông  tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân dân trong tỉnh và các cá nhân ngoài tỉnh quan tâm đến Cuộc thi. Tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả Cuộc thi và kịp thời biểu dương những đơn vị triển khai, thực hiện tốt. (3) Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, Tổ chấm thi bám sát kế hoạch đề ra, đôn đốc, chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh triển khai, thực hiện Cuộc thi đạt kết quả cao nhất, thu được nhiều bài dự thi có chất lượng tốt và nhiều ý tưởng thiết thực, góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang giàu đẹp, văn minh.
Trước khi dừng lời, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin chúc các đảng viên cao tuổi, các vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúc các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh Trường THPT Tân Yên số 2 luôn mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Theo http://tuyengiao.bacgiang.gov.vn

Các tin khác