Triệu tập học viên lớp bối dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng tháng 10/2019

Ngày đăng: 16:13, 09/10/2019

>>Công văn số 110-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên  
>> Danh sách học viên  

Ngày 09/10/2019 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối có Công văn số 110-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng tháng 10/2019. Ban Biên tập website đăng tải nội dung công văn và danh sách học viên được triệu tập để các chi, đảng bộ cơ sở có cán bộ, nhân viên, người lao động trong danh sách tạo điều kiện cho các quần chúng của đơn vị tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ và đạt kết quả.

Ban Biên tập

Các tin khác