Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp

Ngày đăng: 13:53, 04/10/2019

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh minh họa

Theo đó, Đảng ủy Khối phát động thi đua trong toàn Đảng bộ, lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động với Đảng; thể hiện sự tôn kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong khối, tổ chức thành công và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.
Nội dung thi đua gồm các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về lịch sử 90 năm vinh quang của Đảng Cộng sản Việt nam gắn với đề xuất những “ý tưởng mới” về xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước: thi đua lao động sáng tạo; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; thi đua xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững; thi đua xây dựng cơ quan, DN đạt chuẩn văn hoá; thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới; thi đua hưởng ứng các cuộc vận động thực hiện an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện. Tổ chức xây dựng, gắn biển tên các công trình có ý nghĩa chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức có hiệu quả việc đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đảng ủy phát động trong toàn Đảng bộ khối 02 đợt thi đua cao điểm. Đợt 1 từ ngày 02/9/2019 đến ngày 19/5/2020, tập trung vào các hoạt động: (1) Tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề về Đảng, về Bác Hồ với chủ đề “Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại - sống mãi trong lòng dân tộc” vào dịp 03/02/2020 và 19/5/2020 ở tất cả các chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối. (2) Vận động cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ nhân đạo từ thiện “Tết vì người nghèo năm 2020”. Tổ chức đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.  (3) Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước: thi đua lao động sáng tạo; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; thi đua xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững; thi đua xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới; thi đua hưởng ứng các cuộc vận động thực hiện an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện. (4) Tổ chức kết nạp lớp đảng viên 90 năm Ngày thành lập Đảng và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2020. Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng gắn với tổ chức các hoạt động về nguồn, hoạt động giáo dục tại các khu di tích lịch sử của đất nước, của tỉnh. (5) Tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy viên các cấp và biểu dương, tuyên truyền điển hình tiên tiến tiêu biểu, tạo sự lan tỏa về gương người tốt, việc tốt trong toàn khối. (6) Hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về lịch sử 90 năm vinh quang của Đảng Cộng sản Việt nam gắn với đề xuất những “ý tưởng mới” về xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng Đảng, xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. (7) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Xuân Canh Tý năm 2020 và chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đợt 2 từ 19/5/2020 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các hoạt động: (1) Tổ chức xây dựng, gắn biển tên các công trình có ý nghĩa chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. (2) Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước: thi đua lao động sáng tạo; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; thi đua xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững; thi đua xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá; thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới. (3) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Giang, chào mừng thành công đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. (4) Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, góp phần tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối. (5) Tổ chức đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đảng ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức các hoạt động thi đua tại đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp; đảm bảo trang trọng, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, tạo sự lan tỏa sâu rộng và có tác dụng giáo dục sâu sắc, làm chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh ở các đơn vị, doanh nghiệp trong khối và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tham gia.

Hoàng Ngọc Châm

Các tin khác