Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (01/08/2009 - 01/08/2019)

Ngày đăng: 14:20, 12/07/2019

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành kế hoạch kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang (01/08/2009 - 01/08/2019).

ảnh minh họa

Theo đó, Đảng ủy Khối tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Đảng bộ Khối xây dựng và phát triển thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng Cuốn kỷ yếu "Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang 10 năm xây dựng và phát triển, 2009 - 2019”, xuất bản Cuốn sổ tay công tác Bí thư chi bộ các doanh nghiệp, tập hợp một trăm bài báo, tạp chí viết về Đảng bộ Khối trong 10 năm qua. 
Cùng với đó, tổ chức một số hoạt động như: Phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” “Lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi”, tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, đồng thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua…
Theo kế hoạch, Lễ mít tinh kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ diễn ra vào ngày 01/8/2019. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, nhằm tuyên truyền, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối; qua đó phát huy kết quả, thành tích đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng, phát triển; đề ra những giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Nguyễn Thị Dung

Các tin khác