GIẤY MỜI: DỰ LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI DN TỈNH

Ngày đăng: 16:43, 11/07/2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019; Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Ban Biên tập đăng giấy mời và Chương trình buổi lễ để các chi, đảng bộ được biết và tham dự. Giấy mời cụ thể Ban Thường vụ sẽ gửi tới các đại biểu sau. 

Ban Biên tập

Các tin khác