Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 15

Ngày đăng: 15:58, 04/07/2019

Sáng 04/7/2019, tại cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 15(khóa II); dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy 06 tháng đầu năm 2019; báo cáo công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giải quyết từ tháng 01 đến hết tháng 06 năm 2019; dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII. 
Sáu tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, “Ba đồng hành cùng doanh nghiệp”; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, khai thác tối đa mọi lợi thế nguồn lực, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Phần lớn các doanh nghiệp có tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho trên 120.000 người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, củng cố, đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Rà soát, nắm tình hình khó khăn của các tổ chức cơ sở đảng, qua đó đề ra các giải pháp để khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Tập trung nghiên cứu tổng kết thực tiễn về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; trong sáu tháng, Đảng ủy đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 300 học viên. Chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo…
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số cơ sở đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh còn hạn chế, công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên một số cơ sở còn chậm; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt và tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề còn hạn chế…
Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị cơ bản nhất trí với kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm 2019 và trao đổi chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng tại đơn vị; đồng thời cũng đề xuất một số nội dung để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.   
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2019; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng bám sát chương trình, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó tập thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; làm tốt công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các phong trào thi đua, chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Nguyễn Thị Dung

Các tin khác