Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Ngày đăng: 16:27, 14/06/2019

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 78-KH/ĐUK, ngày 12/6/2019 về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều Lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo các đơn vị tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối và các cơ sở đảng xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá toàn diện kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 
Để công tác tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu: Báo cáo tổng kết phải đánh giá khách quan, đúng tình hình; phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị. Làm rõ được những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
Việc tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong toàn Đảng bộ Khối hoàn thành trước ngày 25/6/2019.

Hải Ngân

Các tin khác