Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, khoá 2017 - 2019

Ngày đăng: 07:44, 03/06/2019

Ngày 02/6/2019, tại Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, khoá 2017 - 2019 (hệ vừa làm vừa học). Dự và chỉ đạo Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Vượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao Giấy khen và phần thưởng cho các học viên có nhiều thành tích trong học tập

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, khoá 2017 - 2019 do Đảng ủy Khối phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức. Lớp học có 67 học viên là lãnh đạo và cán bộ dự nguồn lãnh đạo trong các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối. Nội dung học tập được thực hiện theo chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành với 7 học phần, tổng số 1.056 tiết, trong đó có 632 tiết giảng lý thuyết và thi, thời gian còn lại dành cho học viên tự nghiên cứu tài liệu, giáo trình, viết thu hoạch, ôn thi, nghiên cứu thực tế và được thực hiện trong thời gian 18 tháng. Tổng kết khóa học 67/67 đồng chí tốt nghiệp với kết quả 13 đồng chí (bằng 19,4%) xếp loại Giỏi; 30 đồng chí (bằng 44,8%) xếp loại Khá và 24 đồng chí (bằng 35,8%) xếp loại Trung bình; 07 học viên có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện được Trường Chính trị tỉnh biểu dương, tặng giấy khen và phần thưởng.
Phát biểu tại Lễ bế giảng đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đánh giá cao kết quả của khoá học và sự cố gắng của mỗi học viên. Các đồng chí cũng lưu ý để cụ thể hoá những kiến thức lý luận đã được học tại trường thành năng lực thực tiễn đòi hỏi mỗi đồng chí phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện; thường xuyên học tập, nghiên cứu, bổ sung kiến thức mới để hiểu sâu, nắm chắc hơn nữa lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Sau khi về đơn vị công tác, đề nghị mỗi đồng chí tích cực tham gia cùng tập thể cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng doanh nghiệp văn hoá, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện.

Đ/c Lớp trưởng tặng hoa cảm ơn sự quan tâm của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp và Trường Chính trị tỉnh

Thay mặt các học viên, đồng chí Lớp trưởng đã phát biểu cảm ơn Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã quan tâm mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính cho cán bộ, đảng viên Khối doanh nghiệp.

Nguyễn Văn Hinh

Các tin khác