Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW về sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên

Ngày đăng: 13:33, 24/05/2019

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 76-KH/ĐUK thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN xác định việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là công việc thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN đề ra 05 nhiệm vụ, giải pháp.
Thứ nhất, tuyên truyền quán triệt tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm trong công việc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, và luôn phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng và sinh hoạt theo chuyên đề. Thực hiện nghiêm túc công tác sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ.
Thứ hai, quan tâm nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn điều kiện, chú trọng kết nạp những quần chúng ưu tú thực sự ưu tú, phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện thử thách trong thực tiễn, có nhận thức về Đảng và động cơ vào Đảng đúng đắn; chú trọng kết nạp ở chi bộ còn nguồn để kết nạp nhưng nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên và chi bộ có ít đảng viên. Thực hiện nghiêm việc thẩm tra lý lịch và lấy ký kiến nhận xét của tổ chức chính trị-xã hội đối với người xem xét kết nạp vào Đảng, nhất là người có vấn đề liên quan đến lịch sử chính trị, chính trị hiện nay.
Thứ ba, tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, các cấp ủy chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, đảm bảo rõ ràng cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ chuyên môn và phù hợp với điều kiện thực tế. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy định của Đảng về quản lý hồ sơ đảng viên, về sinh hoạt và chuyển sinh hoạt Đảng. Thực hiện tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình 82 biểu hiện cụ thể về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”.
Thứ tư, thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; cấp ủy các cấp đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm công tác đánh giá chất lượng đảng viên, bảo đảm thực chất, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, gắn với không ngừng củng cố, khắc phục những mặt hạn chế yếu kém, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Thứ năm, làm tốt công tác tổng điều tra tình hình đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc đảng viên. Các chi bộ rà soát, sàng lọc đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối để làm rõ 4 nội dung (1) số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; (2) số đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt đảng hoặc đã chuyển sinnh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền; (3) số đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, Nhà nước; (4) số đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp trong đơn vị, doanh nghiệp./.
                                                             Nguyễn Thị Hạnh

Các tin khác