Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong khối, thực hiện cuộc Vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

Ngày đăng: 14:58, 22/05/2019

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 70 tổ chức cơ sở đảng (25 đảng bộ, 45 chi bộ   cơ sở) với gần 3.500 đảng viên. Các doanh nghiệp trong khối thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như ngành viễn thông, điện lực, giao thông, xây dựng cơ bản, khối ngân hàng… Trong những năm qua, Đảng bộ Khối luôn  quan tâm đến việc chỉ đạo các doanh nghiệp trong khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau;  nội dung này đã trở thành nề nếp, thường xuyên hằng năm, tạo động lực phát triển doanh nghiệp bền vững.
Thực hiện Cuộc Vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong mười năm qua, tại một số đơn vị trong Khối đã hình thành sự kết nối cung – cầu, hợp tác tiêu thụ sản phẩm của nhau, góp phần giảm chi phí, nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho các bên. Một số đơn vị làm tốt như Chi bộ Ngân hàng ngoại thương với các gói cho vay ưu đãi, Đảng bộ Viễn thông với các gói cước linh hoạt, các doanh nghiệp cung ứng xi măng, sắt, thép, gạch …cho các doanh nghiêp xây dựng, đã trở thành đối tác, khách hàng có uy tín của nhau. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn mang tính đơn lẻ, chưa thu hút được đông các doanh nghiệp tham gia; số lượng kết nối, hợp tác còn ít, lĩnh vực, ngành nghề chưa toàn diện, giá trị kinh tế thấp, chưa khai thác hết được tiềm năng, lợi thế của các đơn vị trong Khối. Việc sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của nhau chủ yếu vẫn theo quy luật cung cầu, tập trung chủ yếu ở doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp thương mại; còn mang tính đơn lẻ, thiếu kế hoạch dài hạn. Nguyên nhân của tình trạng trên là do các đơn vị trong khối chưa có điều kiện tìm hiểu, trao đổi, nắm bắt năng lực, nhu cầu của nhau; vai trò cầu nối giữa các đơn vị của Đảng ủy khối chưa được phát huy hết; cấp ủy, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc liên kết, hợp tác.. bên cạnh đó, theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi thì một số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chưa thật sự hấp dẫn, sức cạnh tranh chưa cao.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh; sau tổng kết mười năm thực hiện vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, để cổ vũ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường và hình thành nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối, nâng cao hiệu quả hiệu quả cuộc vận động. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới theo chúng tôi cần thiết phải thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các nội dung về cuộc vận động theo Kết luận số 107-KL/TW của ban Bí thư và Chương trình hành động số 10- CTr/BCĐ ngày 28/4/2016 của Ban Chỉ đạo tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến năm 2020. Tăng cường quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp  qua Website của Đảng ủy khối; tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong quy chế phối hợp với Hội nông dân tỉnh, chú trọng định hướng, chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ địa bàn nông thôn.
Hai là, cần nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện và đưa chương trình vào chiều sâu; thống nhất quan điểm chủ động, tích cực, triệt để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau trong các công đoạn của quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có khả năng cạnh tranh với hàng ngoại nhập.
Ba là, cần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc các đơn vị đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học- công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trên cơ sở bảo đảm ba yếu tố cơ bản: chất lượng, tiến độ, chi phí hợp lý nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận; chú trọng những lĩnh vực trọng điểm, sản phẩm mũi nhọn,chủ lực có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao; thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đối tác. Sản xuất các mặt hàng có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng và giá cả hợp lý, phù hợp với thị hiếu và yêu cầu của người tiêu dùng, từ đó để người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn mua và sử dụng.
Đảng ủy Khối chủ động thực hiện Quy chế phối hợp với Sở Công thương thông qua việc chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong khối tham gia các hội thảo, triển lãm, hội chợ, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm, dịch vụ; tham gia các giải thưởng thương hiệu quốc gia; chủ động đăng ký với các cơ quan hữu quan trong việc bảo hộ, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ… của doanh nghiệp.
Bốn là, phải chủ động liên kết thông qua việc nghiên cứu kỹ nhu cầu sử dụng, năng lực đáp ứng các sản phẩm, dịch vụ và khả năng liên doanh, liên kết với nhau để thỏa thuận hợp tác cụ thể, lâu dài; thực hiện liên kết, ký kết hợp tác trên các nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động của mình; hướng tới hình thành những doanh nghiệp thực hiện được liên kết chuỗi giá trị sản phẩm.
Năm là, tiến hành hợp tác toàn diện; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và quản trị doanh nghiệp, giao lưu văn hóa thể thao… giữa các đơn vị trong khối.Qua đó, tạo điều kiện khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động liên kết, hợp tác giữa các đơn vị. Từng bước kết nối giao thương, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong khối với các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành trong nước.
Sáu là, phát huy hết vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt nam “ Dùng hàng Việt Nam là yêu nước”./.

Nguyễn Thế Hội

Các tin khác