Học tập Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”

Ngày đăng: 08:29, 15/05/2019

Ngày 12/5/2019, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Học tập Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Thường trực Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và 150 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong Khối.
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao đổi với các đồng chí đoàn viên dự Hội nghị việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp với tình hình hiện nay cần tập trung vào một số vấn đề có ý nghĩa thiết thực cụ thể như: Đoàn viên, thanh niên cần chủ động, tích cực, thường xuyên tìm hiểu, tuyên truyền và tấm gương Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức và ý trí quyết tâm trong hành động của thanh niên. Thực hiện tốt phong trào "3 trách nhiệm": Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc; trách nhiệm với công đồng. Thực hiện có hiệu quả phong trào “4 nhất”: Chất lượng cao nhất, sáng tạo nhất, an toàn nhất và tiết kiệm nhất; mỗi đoàn viên thanh niên cần xác định rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân và đơn vị, công việc bản thân được giao phó; sẵn sàng sung phong cống hiến vì sự phát triển của quê hương đất nước nói chung và vì sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp nói riêng. Muốn vậy, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, không tránh né, đùn đẩy nhiệm vụ cho hoàn cảnh hay người khác. Sẵn sàng nhận lỗi hay hậu quả xấu đến với mình khi mình không hoàn thanh nhiệm vụ, không đổ thừa cho hoàn cảnh hay người khác; Không ngường học tập, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm. Đã trung thực với mình thì không bao giờ từ bỏ trách nhiệm của mình. Trung thực và trách nhiệm là góp phần để khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, trong xa hội; Mỗi đoàn viên thanh niên gắn tinh thần trách nhiệm, đức tính trung thực, nói đi đôi với làm vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị, tại các doanh nghiệp. Tùy theo vị trí công việc tại các đơn vị mỗi đoàn viên chúng ta cần thể hiện tinh thần trách nhiệm, đức tính trung thực, nói đi đôi với làm cho phù hợp.
Thông qua Hội nghị tuổi trẻ Đoàn Khối đã nhận thức sâu sắc hơn nữa việc thực hiện Chỉ thi 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào "2 tốt". Đẩy mạnh việc học theo Bác với nội dung cụ thể "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Thực hiện đúng như sinh thời Người đã tin tưởng căn dặn: " đoàn viên phải miệng nói tay làm, phái xung phong gương mẫu” 

Quang Hạnh

Các tin khác