Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngày đăng: 11:00, 23/04/2019

Sáng 21/4, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới tháng 4 năm 2019. Tới dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thế Hội.

Đ/c Nguyễn Thế Hội trao Giấy chứng nhận cho các học viên có thành tích xuất sắc 

Từ 06/4 đến 14/4, các học viên đã được nghe giảng 10 chuyên đề theo quy định về chương trình học tập lý luận chính trị cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm những kiến thức lý luận cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức; các nội dung phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…
Kết thúc lớp bồi dưỡng, 97 học viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, trong đó 9 học viên đạt kết quả xuất sắc, 67 học viên đạt kết quả khá, giỏi.  
Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã biểu dương, ghi nhận tinh thần và kết quả học tập của lớp; đồng thời đề nghị các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về đơn vị, doanh nghiệp công tác, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngọc Hưng

Các tin khác