Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới tháng 4/2019

Ngày đăng: 10:20, 07/04/2019

Sáng 6/4/2014, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới tháng 4/2019 với 115 quần chúng ưu tú của 30 chi, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí trưởng Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy dự và chỉ đạo.

Đ/c Nguyễn Xuân Vượng - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các học viên tham dự lớp học phải phát huy tinh thần trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học; chủ động nghiên cứu tài liệu và tăng cường trao đổi trên lớp, tiếp thu bài giảng và sau đợt học này tiếp tục học tập, phấn đấu, rèn luyện để sớm được trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển GD&ĐT, KH&CN, xây dựng và phát triển, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường QP&AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  
Theo kế hoạch các học viên sau khi nghiên cứu 10 chuyên đề sẽ có buổi trao đổi, thảo luận và viết bài kiểm tra. Dự kiến lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng đảng viên mới sẽ bế giảng vào ngày 21/4/2019. 

Quỳnh Chi 

Các tin khác