Tháng ba – Tháng của tuổi trẻ

Ngày đăng: 08:03, 01/04/2019

Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện từ những ngày Tháng Ba năm ấy. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng.
Đoàn là tổ chức quần chúng có nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên hưởng ứng, học tập, nghiên cứu, tham gia thực hiện Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính vì thế vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên là vô cùng lớn lao và quan trọng.

Khi nhắc đến đoàn viên thanh niên, ai cũng biết rằng đây là lực lượng xung kích, năng động, sáng tạo. Đoàn viên thanh niên thừa hưởng các giá trị truyền thống tốt đẹp, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, cần cù, anh hùng, sáng tạo, lạc quan, thương người, chí nghĩa – chí tình… Bản thân mỗi đoàn viên thanh niên ý thức rõ hơn ai hết vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Lực lượng đoàn viên thanh niên là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Luôn tỉnh táo trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; xác định cho mình những giá trị sống đích thực, “phấn đấu trở thành những thanh niên thời đại mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” như thông điệp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gửi tuổi trẻ cả nước.
Tháng ba – tháng của tuổi trẻ, tháng của những chủ nhân tương lai, rường cột của đất nước. Vì vậy, vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc càng nặng nề hơn. Mỗi đoàn viên thanh niên cần phải tích cực học tập và rèn luyện, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ Tổ quốc, tham gia  xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực. Đoàn thanh niên phải là lực lượng nòng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, tích cực hưởng ứng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và là lực lượng tiên phong trong quá trình đi lên công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Mùa xuân và tuổi trẻ là hiện thân của sức sống sôi nổi, mãnh liệt và nồng cháy của mỗi quốc gia, dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Điều đó làm tuổi trẻ chúng ta phải suy nghĩ nhiều, tuổi trẻ chúng ta phải làm gì để xứng đáng là mùa xuân của xã hội. Mùa xuân mùa khởi đầu của một năm là mùa rất đẹp. Tuổi trẻ - tuổi khởi đầu của cuộc đời là tuổi tươi đẹp nhất. Tuổi trẻ có bao nhiêu hoài bão lớn lao, có bao nhiêu ước mơ bay bổng, có bao nhiêu hành động dũng cảm phi thường. Tuổi trẻ là những con người anh dũng, dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh chống lại những nếp sống cũ, suy nghĩ cũ, bắt những cái cũ đó phải đổi mới, phải công nhận và phải hòa mình vào cái mới…

Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang có chung truyền thống yêu nước nồng nàn, căm thù sâu sắc; luôn cần cù, sáng tạo, vì tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên tất cả. Trong những ngày Tháng Ba này, hơn lúc nào hết, mỗi đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang cần nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, tích cực đấu tranh với các biểu hiện sai trái, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang thành Đảng bộ năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lạng Thương
 

Các tin khác