CƠ SỞ ĐẢNG DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG

Ngày đăng: 10:15, 22/07/2010

 

 

 

 

1. Bưu điện tỉnh Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 151, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.844.073

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc: Trần Quý Thanh

          - Ngành nghề kinh doanh: thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng Bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo quy hoạch, kế hoạch phát triển; hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông cung cấp, kinh doanh dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin.

2.  Công ty Bảo Minh Bắc Giang

          - Trụ sở: Đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.824.679

          - Bí thư Chi bộ Giám đốc Công ty: Vũ Anh Tuấn

          - Ngành nghề kinh doanh: Bảo hiểm phi nhân thọ

3. Công ty Bảo Việt Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 158, đường Xương Giang, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.851.850

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc: Hoàng Công Khoa

          - Ngành nghề kinh doanh: Kinh phí bảo hiểm phi nhân thọ.

4. Công ty Bảo việt Nhân thọ Bắc Giang

          - Trụ sở: Tầng 6, Trung tâm thương mại, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.853.805

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Vũ Mạnh Giang

          - Ngành nghề kinh doanh: Bảo hiểm nhân thọ

        

5. Công ty cổ phần BAGICO

          - Trụ sở: Khu 2, Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên

          - Điện thoại: (0240) 3.874.288

          - Bí thư Chi bộ: Phạm Hữu Hoà

          - Giám đốc Công ty: Nguyễn Thị Thành Thực

          - Ngành nghề sản xuất: Kinh doanh nước uống tinh khiết, túi sưởi đa năng

7. Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Bắc Giang

          - Trụ sở: Đường Đàm Thuận Huy, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.823.749

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty: Ngô Văn Tuấn

          - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bê tông cấu kiện, bê tông thương phẩm, khai thác cát sỏi; thi công các công trình dân dụng, thuỷ lợi…

8. Công ty cổ phần Chế biến Nông sản thực phẩm Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 142, đường Thánh Thiên, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.820.126

          - Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thanh Tường

          - Giám đốc Công ty:

          - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh muối iốt, chế biến Lương thực, thực phẩm....

9. Công ty cổ phần Du lịch Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 08, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.852.539

          - Bí thư Chi bộ,  Giám đốc Công ty: Dương Trung Thi

          - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khách sạn, ăn uống, lữ hành… Kinh doanh thương mại tổng hợp, tư vấn đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng…

10. Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 224, đường Lê Lợi, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.828.958

          - Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty: Nguyễn Văn Sinh

          - Ngành nghề kinh doanh: Mua bán thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế…

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bưu điện tỉnh Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 151, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.844.073

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc: Trần Quý Thanh

          - Ngành nghề kinh doanh: thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng Bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo quy hoạch, kế hoạch phát triển; hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông cung cấp, kinh doanh dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin.

2.  Công ty Bảo Minh Bắc Giang

          - Trụ sở: Đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.824.679

          - Bí thư Chi bộ Giám đốc Công ty: Vũ Anh Tuấn

          - Ngành nghề kinh doanh: Bảo hiểm phi nhân thọ

3. Công ty Bảo Việt Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 158, đường Xương Giang, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.851.850

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc: Hoàng Công Khoa

          - Ngành nghề kinh doanh: Kinh phí bảo hiểm phi nhân thọ.

4. Công ty Bảo việt Nhân thọ Bắc Giang

          - Trụ sở: Tầng 6, Trung tâm thương mại, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.853.805

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Vũ Mạnh Giang

          - Ngành nghề kinh doanh: Bảo hiểm nhân thọ

5. Công ty Cơ khí hoá chất Hà Bắc

          - Trụ sở:  Đường Phạm Liêu, P Thọ Xương, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.856.182 - 0913.257.896

          - Giám đốc Công ty:

          - Ngành nghề kinh doanh: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, dịch vụ, sửa chữa xuất nhập khẩu các loại thiết bị phụ tùng cơ khí...

6. Công ty cổ phần BAGICO

          - Trụ sở: Khu 2, Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên

          - Điện thoại: (0240) 3.874.288

          - Bí thư Chi bộ: Phạm Hữu Hoà

          - Giám đốc Công ty: Nguyễn Thị Thành Thực

          - Ngành nghề sản xuất: Kinh doanh nước uống tinh khiết, túi sưởi đa năng

7. Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Bắc Giang

          - Trụ sở: Đường Đàm Thuận Huy, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.823.749

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty: Ngô Văn Tuấn

          - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bê tông cấu kiện, bê tông thương phẩm, khai thác cát sỏi; thi công các công trình dân dụng, thuỷ lợi…

8. Công ty cổ phần Chế biến Nông sản thực phẩm Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 142, đường Thánh Thiên, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.820.126

          - Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thanh Tường

          - Giám đốc Công ty:

          - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh muối iốt, chế biến Lương thực, thực phẩm....

9. Công ty cổ phần Du lịch Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 08, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.852.539

          - Bí thư Chi bộ,  Giám đốc Công ty: Dương Trung Thi

          - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khách sạn, ăn uống, lữ hành… Kinh doanh thương mại tổng hợp, tư vấn đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng…

10. Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 224, đường Lê Lợi, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.828.958

          - Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty: Nguyễn Văn Sinh

          - Ngành nghề kinh doanh: Mua bán thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế…

 

 

11. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bắc Giang

          - Trụ sở: Tầng 3, Trung tâm Thương mại, đường Hùng Vương, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 2.221.089

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Vũ Xuân Chính

          - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xây dựng; tư vấn, giám sát đầu tư xây dựng; kinh doanh lữ hành nội địa; kinh doanh thương mại, vận tải và một số dịch vụ thương mại...

12. Công ty cổ phần  Điện cơ Việt đức Bắc Giang

          - Trụ sở: Đường Xương Giang, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.823.384

          - Bí thư Chi bộ: Vũ Tân Thoa

          - Giám đốc Công ty: Nguyễn Tuấn Long

          - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất máy hàn, kinh doanh sản phẩm, thiết bị điện, điện tử…

13. Công ty Cổ phần Gạch Bích Sơn

          - Trụ sở: Xã Bích Sơn, huyện Việt Yên

          - Điện thoại: (0240) 3.574.335

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Trần Viết Lộc

          - Ngành nghề sản xuất: Sản xuất, kinh doanh gạch nung, ngói nung…

14. Công ty cổ phần Giống cây trồng Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 13, đường Giáp Hải, Thành phố Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.501.337

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Trần Văn Sơn

          - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh cây trồng, giống vật nuôi, vật tư kỹ thuật nông nghiệp…

15. Công ty cổ phần Giống chăn nuôi Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 13, đường Giáp Hải, Thành phố Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.523

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Thân Văn Long

          - Ngành nghề kinh doanh: Tinh lợn, lợn giống, các loại thuốc thức ăn gia súc.

16. Công ty cổ phần HABADA Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 80, đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.858.269

          - Bí thư Chi bộ: Nguyễn Thị Phú Bình

          - Giám đốc Công ty:

          - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bia, rượu, nước tinh khiết.

17. Công ty cổ phần Hồng Thái

          - Trụ sở: Xã Hồng Thái, huyện Việt Yên

          - Điện thoại: (0240) 3.854.102

          - Bí thư Chi bộ: Đặng Đức Nam

          - Giám đốc Công ty: Trần Đình Phúc

          - Ngành nghề kinh doanh: sản xuất gạch nung.

18. Công ty cổ phần Hữu nghị Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 02, đường Ngô Gia Tự, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.856.045

          - Bí thư Chi bộ: Nguyễn Mạnh Hùng

          - Ngành nghề kinh doanh: Thương mại nội địa, xuất nhập khẩu, dậy nghề trong nước, xuất khẩu lao động...

19. Công ty cổ phẩn Khoáng sản Bắc Giang

          - Trụ sở: Xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.523

          - Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty: Hà Văn Hòe

          - Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng.

20. Công ty cổ phần Lương thực Hà Bắc

          - Trụ sở: Số 76A, đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.335

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty: Trương Quang Nam

          - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh lương thực, nông sản

21. Công ty cổ phần May Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 349, đường Giáp Hải, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.558.402

          - Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Công ty: Nguyễn Hữu Phải

          - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu

22. Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc

          - Trụ sở: Xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.674.178

          - Bí thư Đảng bộ: Nguyễn Tuấn Sơn

          - Tổng giám đốc Công ty: Trần Anh Mạnh

          - Ngành nghề sản xuất: Kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu…

23. Công ty cổ phần Sách giáo khoa thiết bị trường học Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 50, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.858.093

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Bùi Hồng Vân

          - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh sách, thiết bị dậy học, ấn phẩm trường học

24.  Công ty cổ phần Tân Xuyên

          - Trụ sở: Tầng 2, Trung tâm thương mại, Đường Hùng Vương, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.881.635

          - Bí thư Đảng bộ: Nguyễn Đức Minh

          - Tổng Giám đốc Công ty: Nguyễn Tiến Mạnh

          - Ngành nghề sản xuất: Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng đất sét nung và vật liệu xây dựng khác; chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sản xuất gạch ngói đất sét nung.

25. Công ty cổ phần Thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 36, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.823.160 

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Phạm Hồng Thuận

          - Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông sản xuất khẩu.

26. Công ty cổ phần Thương mại Bắc Giang

          - Trụ sở: số 36, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.875

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Vũ Văn Tuấn

          - Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ thương mại.

27. Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 02, đường Xương Giang,TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.851.467

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Đỗ Danh Tuyên

          - Ngành nghề kinh doanh: Thương mại dịch vụ tổng hợp

28. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 392, đường Xương Giang, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.61. - 0913.344.418

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Bùi Văn Giang

          - Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát thiết kế các công trình xây dựng, giao thông, thuỷ lợi.

29. Công ty cổ phần Vận tải thuỷ bộ Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 14, Ngõ 3, đường Nguyễn Khắc Nhu, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.850.499

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Nguyễn Trí Nguyện

          - Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hoá và hành khách bằng phương tiện đường bộ, đường thuỷ, sửa chữa các phương tiện...

30. Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 01, đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.855.819

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Nguyễn Khang

          - Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ vật tư phân bón và giống cây trồng

31. Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp

          - Trụ sở: Số 37, đường Nguyễn Khắc Nhu, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.855.263

          - Bí thư Chi bộ: Nguyễn Đình Sứ

          - Giám đốc Công ty:

          - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh sắt thép các loại, xi măng, hóa chất vật liệu, đại lý xăng dầu…

32. Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 171, đường Xương Giang, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.796

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty: Nghiêm Xuân Tranh

          - Ngành nghề kinh doanh: Thi công  cầu đường, công trình hạ tầng, tư vấn thiết kế công trình, san lấp mặt bằng...

33. Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Bắc Giang

          - Trụ sở: Đường Xương Giang, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.276

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty: Nguyễn Văn Phát

          - Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; tư vấn đầu tư xây dựng; kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, môi giới thương mại, vận tải hàng hóa đường bộ...

34. Công ty cổ phần Xây lắp Điện Bắc Giang

          - Trụ sở: Xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng

          - Điện thoại: (0240) 3.553.169

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty: Lê Công Quế

          - Ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt đường dây và trạm biến áp, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.

35. Công ty cổ phần Xây lắp thủy lợi Bắc Giang

          - Trụ sở: xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.856.515

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty:

          - Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình thủy lợi, điện và xây dựng dân dụng…

36. Công ty cổ phần Xe khách Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 167, đường Xương Giang, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.245

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty: Nguyễn Ngọc Dũng

          - Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hành khách, đào tạo lái xe ô tô, mô tô, bán lẻ xăng dầu, thiết kế cải tạo, sửa chữa ô tô.

37. Công ty cổ phần Xi măng Bắc Giang

          - Trụ sở: xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.636.586 -0973.568.999

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty: Nguyễn Văn Thanh

          - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xi măng, khai thác chế biến đá, thi công sản xuất vật liệu xây dựng, các công trình xây dựng...

38. Công ty cổ phần Xi măng Sông Cầu

          - Trụ sở: Xã Quang Châu, huyện Việt Yên

          - Điện thoại: (0240) 3.821.393

          - Bí thư Đảng bộ: Nguyễn Thanh Phong

          - Giám đốc: Phạm Văn Quang

          - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xi măng, gạch không nung

39. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu phân bón Bắc Giang

          - Trụ sở: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240)  3.827.545

          - Bí thư Chi bộ: Nguyễn Xuân Kiên

          - Giám đốc Công ty: Trần Văn Nhu

          - Ngành nghề kinh doanh: xuất, nhập khẩu phân bón

40. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Thị Lưu, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.855.879

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty: Ngô Văn Khanh

          - Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu trực tiếp, tạm nhập tái xuất các loại thiết bị máy móc, hàng tiêu dùng... Sản xuất các loại giấy in, giấy viết, tấm lợp kim loại...

41. Công ty Điện lực Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 22, đường Nguyễn Khắc Nhu, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 2.210.525

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty: Mai Trung Thủy

          - Ngành nghề kinh doanh: Quản lý vận hành và kinh doanh bán điện; kinh doanh mạng viễn thông  công cộng EVN.

42. Công ty Phát hành sách và Vật phẩm văn hóa Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 108, đường Xương Giang, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.464

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty: Nguyễn Thị Giang Thanh

          - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại, phát hành sách.

43. Công ty TNHH lâm sản Việt Nam - Niu Zi lân

          - Trụ sở: Tổ dân phố số 3, phường Mỹ độ, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.112

          - Bí thư Chi bộ, phó Giám đốc thứ nhất Công ty: Bùi Quốc Cường

          - Ngành nghề kinh doanh: Chế biến gỗ, đồ mộc dân dụng

44. Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 386, đường Xương Giang, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.857.073

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty: Hướng Xuân Công

          - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch, nước đóng bình, xây dựng các công trình cấp thoát nước...

45. Công ty Xăng dầu Bắc Sơn

          - Trụ sở: Số 38, đường Châu Xuyên. TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.508

          - Bí thư Đảng bộ,  Giám đốc Công ty: Đỗ Ngọc Chính

          - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xăng, dầu và các sản phẩm hoá dầu

46. Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ Bắc Giang

          - Trụ sở: xã Xương Giang, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.558.231

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc: 

          - Ngành nghề kinh doanh: Sửa chữa, bảo dưỡng đường bộ, thu phí cầu, phà

47. Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 5, đường Nguyễn Thị Lưu, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.823.597

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc: Ngô Gia Quát

          - Ngành nghề kinh doanh: Huy động tiền gửi và cho vay không kỳ hạn, có kỳ hạn.

48.  Ngân hàng cổ phần VPBank Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 208, đường Lê Lợi, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.555.565

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc: Hoàng Xuân Thái

          - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ.

49. Ngân hàng Công thương Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 45, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.856.111

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc: Dương Thị Ninh

          - Ngành nghề kinh doanh: Tài chính Ngân hàng.

50. Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 2, đường Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.253

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc: Nguyễn Văn Khoát

          - Ngành nghề kinh doanh: huy động tiền gửi tiết kiệm, huy động tiết kiệm dự thưởng, phát hành kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi Ngân hàng với thời hạn và lãi suất hợp lý, linh hoạt.

51. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tỉnh Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 45, đường Ngô Gia Tự, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.744

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc: Ngô Thị Xuyến

          - Ngành nghề kinh doanh: tiết kiệm kỳ phiếu, tín dụng, bảo lãnh, chiết khấu chứng từ, thanh toán quốc tế, đại lý nhận lệnh chứng khoán, thẻ ATM, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh vàng bạc...

52.  Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Ninh - Bắc Giang

          - Trụ sở: Đường Nguyễn Thị Lưu, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.856.243

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc: Ngô Đức Hà

          - Ngành nghề kinh doanh: Tổ chức tài chính, tín dụng nhà nước, thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu.

53. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Giang

          - Trụ sở: số 179 đường Hùng Vương, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.855.676

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc:

          - Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn nội tệ và ngoại tệ, phát hành giấy tờ có giá; cho vay đầu tư dự án, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng; chiết khấu giấy tờ có giá; bảo lãnh; Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ trong nước và quốc tế; cho thuê tủ két, dịch vụ bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá...

54. Nhà máy Chế biến Nông sản thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang

          - Trụ sở: xã Xương Giang, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.629

          - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà máy: Trần Hồng Đức

          - Ngành nghề kinh doanh: Chế biến hàng nông sản là củ, quả xuất khẩu.

55.  Nhà máy Dầu Hà Bắc

          - Trụ sở: Đường Thân Khuê, xã Song Mai, TP Bắc Giang

          - Điện thoại: (0240) 3.854.368

          - Bí thư Chi bộ: Hoàng Văn Lạng

          - Giám đốc Công ty: Nguyễn Huy Hiến

          - Ngành nghề kinh doanh: Chế biến nông sản

56. Viễn thông Bắc Giang

          - Trụ sở: Số 34, đường Nguyễn Thị Lưu, TP Bắc Giang.

          - Điện thoại: (0240) 3.856.017

          - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc: Phạm Quang Tuyên

          - Ngành nghề kinh doanh: Quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, sữa chữa mạng viễn thông.

57. Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh

         - Trụ sở: Km số 3, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang

         - Điện thoại: 0240.3559.199

         - Bí thư chi bộ, Giám đốc: Nguyễn Văn Quyền

         - Nganh nghề kinh doanh: Xây dựng công trinh dân dụng và một số ngành nghề khác.

58. Công ty CP Tập đoàn Quang Minh

         - Trụ sở: Khu dân cư số 1, đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc GIang

         - Điện thoại: 0240.3555.299

         - Bí thư chi bộ: Bùi Thị Hạnh

         - Giám đốc: Nguyễn Đức Nam

59. Công ty TNHH MTV Sổ xố kiến thiết Bắc Giang

         - Trụ sở: số 02, đường Quang Trung, TP Bắc Giang

         - Điện thoại: 0240.3854.619

         - Bí thư, Giám đốc Công ty: Nguyễn Thị Liên