CƠ QUAN ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

Ngày đăng: 01:48, 14/07/2010

TT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN, CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

1

 

Thường trực

Nguyễn Xuân Vượng – Bí thư Đảng uỷ

3.720.888

Nguyễn Thế Hội – Phó Bí thư

3.720.886

 Trần Ngọc Minh- Phó Bí thư   3720.999

2

Văn phòng

 Nguyễn Thị  Ánh Tuyết – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

Chánh văn phòng

3.720.668

3

Uỷ ban Kiểm tra

Ngô Duy Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm

3.720.778

4

Ban Tuyên giáo

Hoàng Ngọc Châm - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban

3.720.558

5

Ban Tổ chức

Nguyễn Văn Hinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban

3.720.555

6

Đoàn Thanh niên

Trần Quang Hạnh – Bí thư Đoàn Khối

3.720.777

 

7

Hội Cựu chiến binh

Trần Ngọc Minh – Chủ tịch 


3.720.999

8

Ban biên tập Website

Hoàng Ngọc Châm - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban (Kiêm)

3.720.558

       

Địa chỉ: Tầng 7, Trụ sở liên cơ quan, số 01 - đường Hùng Vương, TP Bắc Giang.