• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

       Tại các hội nghị kết nối cung cầu giữa ngân hàng, doanh nghiệp (DN) và người dân vừa được tổ chức trong tỉnh Bắc Giang, nhiều DN nêu lên những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động thế chấp tài sản để vay vốn...

     Vừa qua, tại Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2014 – 2015 giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí...

Công tác xây dựng đảng

              Thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương và các hướng dẫn của cấp trên về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt và tăng cường công tác quản lý đảng...

Cán bộ Ban Tổ chức Quận ủy Long Biên (Hà Nội) kiểm tra hồ sơ kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.         Chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) vào Ðảng đang nhận được sự ủng...

Hoạt động các đoàn thể

       Công tác dân vận được Đảng ủy Khối xác định là nội dung công tác thường xuyên của các cấp ủy, có vai trò quan trọng góp phần lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ Khối. Trong 5 năm (2009-2014), công tác dân...

        >> Công văn số 13/CV-CCB ngày 22/6/2014 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh        >> Thể lệ cuộc thi       Hướng tới kỷ niệm 40 năm Đại thắng mùa...

Sinh hoạt Đảng

         >> Kết luận số 96-KL/TW, ngày 07/4/2014 của Ban Bí thư khóa X       Ngày 07/4/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 96-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh...

       >> Chỉ thị số 37- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng       Ngày 19/6/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Công văn số 960-CV/BTGTU về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị...