• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

       Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc trên...

       Sáng 9-4 (tức ngày 10-3 năm Giáp Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương...

Công tác xây dựng đảng

       Theo Luật Doanh nghiệp (DN), khi thành lập, DN đồng thời đăng ký với cơ quan chức năng các ngành nghề kinh doanh.       Ông Nguyễn Duy Nam, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế...

       >> Đề cương tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam    Ngày 07/3/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp...

Hoạt động các đoàn thể

       >> Công văn số 06 -CV/CCB ngày 11/4/2014 của Thường trực Hội CCB Khối       Ngày 11/4/2014 Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 06-CV/...

       Trong 4 năm qua (2009 – 2013), các tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã có sự phát vượt bậc góp phần quan trọng vào việc đoàn kết, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thanh niên công...

Sinh hoạt Đảng

       >> Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014)    Ngày 21/3/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên...

      Quyền làm chủ của nhân dân là tư tưởng thể hiện rõ từ lời nói đầu và xuyên suốt bản Hiến pháp 2013.        Đổi mới cách tuyên truyền Hiến pháp       Ngày...