• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

       Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt, kỷ niệm 5 năm ngày thành...

       Ngày 22/7/2014, tại Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương, khu công nghiệp Đình Trám, Chi bộ Các doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh tổ chức Lễ kết nạp 4 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 13 đồng...

Công tác xây dựng đảng

       Quản trị chiến lược, tài chính và nhân lực là những yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả, thành công, phát triển bền vững của doanh nghiệp nhà nước nhất là trong bối cảnh cạnh tranh...

              Thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương và các hướng dẫn của cấp trên về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt và tăng cường công tác quản lý đảng...

Hoạt động các đoàn thể

       Công tác dân vận được Đảng ủy Khối xác định là nội dung công tác thường xuyên của các cấp ủy, có vai trò quan trọng góp phần lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ Khối. Trong 5 năm (2009-2014), công tác dân...

        >> Công văn số 13/CV-CCB ngày 22/6/2014 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh        >> Thể lệ cuộc thi       Hướng tới kỷ niệm 40 năm Đại thắng mùa...

Sinh hoạt Đảng

       >> Thông tin tổng hợp dành cho báo cáo viên tháng 8 năm 2014        Ban Biên tập website đăng nội dung thông tin tổng hợp tháng 7/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các...

       Tư tưởng Hồ Chí Minh về “dĩ bất biến, ứng vạn biến” chẳng những là phương châm chỉ đạo nhận thức và hành động của Đảng và nhân dân ta trong thời kỳ 1945 - 1946, mà còn có giá trị to lớn, đã và đang...