• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

        Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) trong tình hình mới và Kế hoạch số 30-KH/BCĐ...

       Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang. Quy hoạch được thực hiện trên địa...

Công tác xây dựng đảng

       Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.        Về các giải pháp thuộc thẩm quyền của...

Tham gia TPP, Việt Nam sẽ gặp không ít thách thức khi cam kết và thực hiện các cam kết, đặc biệt là các điều kiện chặt chẽ về chứng minh hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ nguyên liệu, phụ liệu được sản xuất tại Việt Nam hoặc các nước thành viên TPP....

Hoạt động các đoàn thể

       >> Công văn số 18/CV-CCB ngày 22/8/2014 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh       >> Công điện số 1392/CĐ-TTg ngày 09/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ    ...

       Công tác dân vận được Đảng ủy Khối xác định là nội dung công tác thường xuyên của các cấp ủy, có vai trò quan trọng góp phần lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ Khối. Trong 5 năm (2009-2014), công tác dân...

Sinh hoạt Đảng

        Sinh thời, trên cương vị là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là củng cố và giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Người nhấn mạnh “Đoàn kết là...

       Nhằm phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, ngày 9-6-2014, Ban Chấp hành T.Ư Đảng ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng. Trước đó, ngày 30-5, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về đại...