• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

       Năm 2015, cùng với quá trình Việt Nam đàm phán, ký kết và triển khai cam kết hội nhập quốc tế, doanh nghiệp sẽ đối diện với áp lực cạnh tranh, yêu cầu cao hơn về năng lực tài chính, cơ chế quản trị, hợp tác...

        Ngày 24-2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang) diễn ra lễ hội kỷ niệm 588 năm chiến thắng Xương Giang.     ...

Công tác xây dựng đảng

        >> Bài viết của đồng chí Nguyễn Xuân Vượng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh       Ban Biên tập trang Website của Đảng bộ Khối đăng bài...

        Trong Thông báo Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) phần nói về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có đoạn viết: “Trong xây dựng văn hóa, lấy chăm lo thường xuyên việc xây...

Hoạt động các đoàn thể

        Càng giáp Tết Nguyên đán, lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông càng lớn; vấn đề an toàn giao thông lại được đặt ra rất cấp thiết. Các cơ quan chức năng, đơn vị vận tải đều ráo riết vào cuộc nhằm...

       Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015), nhằm tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào của đoàn viên thanh niên về truyền thống 85 năm đấu tranh cách mạng...

Sinh hoạt Đảng

       >> Thông tin tổng hợp dành cho báo cáo viên tháng 03 năm 2015           Ban Biên tập Website đăng nội dung thông tin tổng hợp tháng 02/2015 của Ban Tuyên giáo...

              Nhân dân ta, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại đã làm nên những thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Mỗi...