• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

       Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất...

        Ngày 18-8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) và một số kết luận của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục triển...

Công tác xây dựng đảng

      Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị định quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.       Bộ Nội vụ...

       Ở đời, ai cũng muốn có một chữ “danh”. Nội hàm chữ “danh” chứa đựng ý nghĩa nhân văn tốt đẹp. Không chỉ là nhu cầu tự thân, khát vọng có một chữ “danh” chính đáng mà đó còn là...

Hoạt động các đoàn thể

       >> Công văn số 18/CV-CCB ngày 22/8/2014 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh       >> Công điện số 1392/CĐ-TTg ngày 09/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ    ...

       Công tác dân vận được Đảng ủy Khối xác định là nội dung công tác thường xuyên của các cấp ủy, có vai trò quan trọng góp phần lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ Khối. Trong 5 năm (2009-2014), công tác dân...

Sinh hoạt Đảng

        >> Thông tin tổng hợp dành cho báo cáo viên tháng 9 năm 2014           Ban Biên tập website đăng nội dung thông tin tổng hợp tháng 8/2014 của Ban Tuyên...

       >> Kế hoạch số 74-KH/BTGTU ngày 25/8/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy        >> Tài liệu sinh hoạt chi bộ kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...