• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

       Ngày 28/10/2014, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh...

        Tập đoàn Bảo hiểm Bảo Việt xác định xây dựng “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới” giai đoạn 2011 - 2015 là chiến lược để tạo tiền đề cho các bước chuyển đổi mô hình kinh doanh trong giai đoạn tiếp...

Công tác xây dựng đảng

        Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.   ...

       Để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 04/8/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “đại...

Hoạt động các đoàn thể

        >> Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.    Ngày 05/9/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 992-CV/BTGTU về việc tuyên truyền Đại hội đại...

       >> Công văn số 18/CV-CCB ngày 22/8/2014 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh       >> Công điện số 1392/CĐ-TTg ngày 09/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ    ...

Sinh hoạt Đảng

        >> Thông tin tổng hợp dành cho báo cáo viên tháng 10 năm 2014          Ban Biên tập website đăng nội dung thông tin tổng hợp tháng 10/2014 của Ban Tuyên...

       45 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua bao khó khăn, thử thách...