• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

Ngày 27-5, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh , Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị cho ý kiến vào dự thảo một số văn bản về kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-...

Diễn ra trong bối cảnh thời tiết cực đoan gia tăng và kinh tế thế giới có xu hướng trì trệ hơn, sự phát triển kinh tế trong tháng năm và 5 tháng qua trên phạm vi cả nước đã và đang chịu ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là nông nghiệp và an sinh xã hội...

Công tác xây dựng đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết số 74-NQ/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Nội dung chính như sau: Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/4/2011 của Ban...

Vừa qua, BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016 trong toàn Đảng bộ. Theo đó, Đảng ủy tổ chức 03 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại...

Hoạt động các đoàn thể

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể...

    >> Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày quốc tế lao động 01/5 Ngày 14/4/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành công văn số 119-CV/BTGTU về gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/...

Sinh hoạt Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2-3-1946).Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ...

     >> Thông tin tổng hợp dành cho báo cáo viên tháng 5 năm 2016 Ban Biên tập Website đăng nội dung thông tin tổng hợp số 5 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...