• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

       Tại các hội nghị kết nối cung cầu giữa ngân hàng, doanh nghiệp (DN) và người dân vừa được tổ chức trong tỉnh Bắc Giang, nhiều DN nêu lên những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động thế chấp tài sản để vay vốn...

     Vừa qua, tại Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2014 – 2015 giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí...

Công tác xây dựng đảng

       Theo Luật Doanh nghiệp (DN), khi thành lập, DN đồng thời đăng ký với cơ quan chức năng các ngành nghề kinh doanh.       Ông Nguyễn Duy Nam, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế...

       >> Đề cương tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam    Ngày 07/3/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp...

Hoạt động các đoàn thể

       Công tác dân vận được Đảng ủy Khối xác định là nội dung công tác thường xuyên của các cấp ủy, có vai trò quan trọng góp phần lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ Khối. Trong 5 năm (2009-2014), công tác dân...

        >> Công văn số 13/CV-CCB ngày 22/6/2014 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh        >> Thể lệ cuộc thi       Hướng tới kỷ niệm 40 năm Đại thắng mùa...

Sinh hoạt Đảng

         >> Kết luận số 96-KL/TW, ngày 07/4/2014 của Ban Bí thư khóa X       Ngày 07/4/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 96-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh...

       >> Chỉ thị số 37- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng       Ngày 19/6/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Công văn số 960-CV/BTGTU về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị...