• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

        CHÍNH SÁCH CẦN HƯỚNG NHIỀU HƠN ĐẾN DOANH NGHIỆP       Ngày 21-10, các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình KT-XH năm 2014 và nhiệm vụ 2015; kết quả thực hiện ngân...

        Ngày 15-10, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Giang tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh.          Bí thư Tỉnh ủy...

Công tác xây dựng đảng

       Để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 04/8/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “đại...

       Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.        Về các giải pháp thuộc thẩm quyền của...

Hoạt động các đoàn thể

        >> Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.    Ngày 05/9/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 992-CV/BTGTU về việc tuyên truyền Đại hội đại...

       >> Công văn số 18/CV-CCB ngày 22/8/2014 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh       >> Công điện số 1392/CĐ-TTg ngày 09/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ    ...

Sinh hoạt Đảng

       45 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua bao khó khăn, thử thách...

         Một Đảng “là đạo đức, là văn minh” theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải bảo đảm thực hành dân chủ rộng rãi, phải làm cho tất cả các cấp ủy viên và mọi đảng viên bày tỏ hết ý kiến...