• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

       Nhằm tiếp tục giảm thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 151 (có hiệu lực từ ngày 15-11-2014) hướng dẫn thi hành Nghị định số 91 ngày 1-10-...

       Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao...

Công tác xây dựng đảng

        Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.   ...

       Để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 04/8/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “đại...

Hoạt động các đoàn thể

       Ngày 01/11/2014, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện năm 2014". Đồng chí Nguyễn Thế Hội - Phó Bí...

        >> Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.    Ngày 05/9/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 992-CV/BTGTU về việc tuyên truyền Đại hội đại...

Sinh hoạt Đảng

       >> Đề cương tuyên truyền: “Hội Cựu chiến binh Việt Nam – 25 năm xây dựng và trưởng thành (1989 – 2014)       Ngày 24/11/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công...

        >> Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014).  ...