• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

Vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã cử 32 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban thường vụ Đảng ủy Khối quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4, năm 2016 do Trường Chính trị tỉnh tổ chức.Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng...

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama đã tiến hành chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam để kỷ niệm quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy tầm nhìn...

Công tác xây dựng đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết số 74-NQ/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Nội dung chính như sau: Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/4/2011 của Ban...

Vừa qua, BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016 trong toàn Đảng bộ. Theo đó, Đảng ủy tổ chức 03 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại...

Hoạt động các đoàn thể

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể...

    >> Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày quốc tế lao động 01/5 Ngày 14/4/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành công văn số 119-CV/BTGTU về gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/...

Sinh hoạt Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2-3-1946).Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ...

     >> Thông tin tổng hợp dành cho báo cáo viên tháng 5 năm 2016 Ban Biên tập Website đăng nội dung thông tin tổng hợp số 5 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên...