• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

       Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong 2 ngày 29 và 30/9, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9/2014, tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và thảo luận các giải pháp, biện...

        Sáng ngày 25-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác nhân sự và kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp. Đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường...

Công tác xây dựng đảng

       Để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 04/8/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “đại...

       >> Thông tin tổng hợp dành cho báo cáo viên tháng 10 năm 2014           Ban Biên tập website đăng nội dung thông tin tổng hợp tháng 9/2014 của Ban Tuyên giáo...

Hoạt động các đoàn thể

        >> Tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.    Ngày 05/9/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 992-CV/BTGTU về việc tuyên truyền Đại hội đại...

       >> Công văn số 18/CV-CCB ngày 22/8/2014 của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh       >> Công điện số 1392/CĐ-TTg ngày 09/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ    ...

Sinh hoạt Đảng

       >> Thông tin tổng hợp dành cho báo cáo viên tháng 10 năm 2014           Ban Biên tập website đăng nội dung thông tin tổng hợp tháng 9/2014 của Ban Tuyên giáo...

        Sinh thời, trên cương vị là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là củng cố và giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Người nhấn mạnh “Đoàn kết là...